TEPELNÉ ČERPADLÁ

Ste pripravený ušetriť?

Hlavnými časťami tepelného čerpadla sú: výparník na vonkajšej jednotke, kompresor a kondenzátor na vnútornej jednotke. Chladivo, ktoré cirkuluje v tepelnom čerpadle získava teplo z okolitého vzduchu zeme alebo vody v závislosti od typu tepelného čerpadla, ktoré začne vo výparníku vrieť. Kompresor nasaje chladivo v plynom skupenstve, kde sa chladivo stlačí na vysoký tlak a teplotu. Následne horúce prúdi ku kondenzátoru, kde sa skondenzuje a odovzdá kondenzačné teplo do vykurovacieho systému. Celý proces sa opakuje až sa ochladením zmení skupenstvo chladiva.

Tepelné čerpadlo funguje ako chladnička avšak v obrátenom režime.
Poznáme tri základné typy tepelných čerpadiel a to:

1. Zem – Voda

2. Vzduch – Voda

3. Voda – Voda

Hlavnou výhodou tepelného čerpadla je vysoká energetická úspora
a nízka produkcia CO 2 . Tepelné čerpadlo v závislosti od svojho
výkonu dokáže vyprodukovať z 1kWh elektrickej energie približne 4
– 5kWh tepelnej energie. Funkčnosť tepelných čerpadiel je od -25°C.

 • Tepelné čerpadlo funguje ako chladnička avšak v obrátenom režime.
  Poznáme tri základné typy tepelných čerpadiel a to:

  1. Zem – Voda

  2. Vzduch – Voda

  3. Voda – Voda

  Hlavnou výhodou tepelného čerpadla je vysoká energetická úspora
  a nízka produkcia CO 2 . Tepelné čerpadlo v závislosti od svojho
  výkonu dokáže vyprodukovať z 1kWh elektrickej energie približne 4 – 5kWh tepelnej energie. Funkčnosť tepelných čerpadiel je od -25°C.

Naša ponuka tepelných čerpadiel

Čerpadlá Daikin

Čerpadlá Nibe

Čerpadlá Viessmann

Zaujali Vás tepelné čerpadlá?

V prípade otázok alebo vypracovania cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.