PLYN

PLYN

Vyhláška stanovuje povinnosť vykonávať pravidelnú prevádzkovú
revíziu plynového kotla raz ročne, prípadne raz za tri roky odbornú
skúšku. Ideálny čas pre vykonávanie revízie je pred začiatkom
vykurovacej sezóny alebo po jej skončení.

Plynové kotly, alebo nízkoteplotné kotly sú zariadenia na
vykurovanie domov, bytov a iných obytných zariadení.

Plynové kotly sa už postupne dostávajú do úzadia a nahradzujú ich
moderné kondenzačné kotly. Uzatvorená spaľovacia komora, či už z
plechu, alebo liatiny dávajú dlhú životnosť a veľmi jednoduché
servisné zásahy. Vďaka nízkej cene sú stále žiadané medzi širokou
verejnosťou.

Plynové kotly je možné regulovať s klasickým izbovým termostatom,
alebo v niektorých prípadoch podľa typu plynového kotla aj
náročnejším ekvitermickým regulátorom alebo wifi modulom.